ترجمه درس چهارم عربی دوازدهم انسانی

در این نوشته با ترجمه درس چهارم عربی دوازدهم انسانی همراه شما هستیم. معنی متن درس چهارم عربی دوازدهم انسانی در ادامه مطلب

معنی درس چهارم عربی دوازدهم انسانی

هذا خلق فأرونی ماذا خلق الذین من دونه …. )

این آفرینش خداست، پس به من نشان دهید کسانی که غیر از اویند، چه آفریده اند؟ 

نظم طبیعت

ما أجمل الطبیعه توانا! خلق الله لها نظام یحکم جمیع الموجودات من تبات و حیوان و کائنات أخرى یعیش بعضها عن بعض؛

طبیعت از نظر برابری و توازن چه زیباست! خداوند نظمی را برای آن آفرید که حکم می کند بر همه موجودات از گیاه و حیوان و موجودات دیگر که با یکدیگر زندگی می کنند.

فیتحقق التوازن و الاستقرار فیها. و أی خلل فی نظامها یؤدی إلى تخریبها و موت من فیها.

پس توازن و آرامش و ثبات در آن تحقق می یابد و هرگونه اختلال در نظم آن منجر به ویرانی آن و از بین رفتن (مرگ) هر که در آن است، می شود.

و من مهددات نظام الطبیعه: و از جمله تهدید کنندگان نظم طبیعت:

تلوث الهواء الذی یسبب أمطاره حمضیه:»

آلودگی هوا که موجب باران های اسیدی میشود؛»

و «الإکثار فی استخدام المبیدات الزراعیه و الأسمده الکیمیاویه.»

و «زیاد روی در استفاده از (به کارگیری) آفت کش ها و سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی»

و «إیجاد النفایات الصناعیه و المنزلیه.»

و «بوجود آوردن زباله های صنعتی و خانگی» است.

فیتم التوازن فی الطبیعه من خلال وجود روابط متداخله بین الکائنات الحیه و بیئتها تداځلا کاملا، ولکن ما أظلم الإنسان الطبیعه فی نشاطاته التی تؤدی إلى اختلال هذا التوازن

توازن در طبیعت بواسطه وجود ارتباطات کاملا دخالت جویانه (ارتباطات کاملا متقابل میان موجودات زنده و محیط زیستشان صورت می پذیرد ولی چقدر ستمکار است انسان نسبت به طبیعت در فعالیت هایش که منجر به برهم خوردن این توازن می شود. (منجر به عدم این تعادل می شود)

و الآن لتقرا هذه القصه قراءه دقیقه لکی تطلع على أفعال الإنسان المخربه للبیئه:

و اکنون باید این داستان را با دقت بخوانیم تا از اقدامات خرابکارانه انسان در قبال محیط زیست آگاه شویم

یحکى أن مزارعا کانت له مزرعه کبیره فیها خضراوات و أشجار کثیره. و کان یربی فی مزرعته أنواع الطیور

روایت می شود که کشاورزی مزرعهای بزرگ داشت که در آن سبزیجات و درختان بزرگی بود. و در مزرعه اش انواع پرندگان را پرورش میداد،

ذات یوم لاحظ المزارع أن عدد أفراخ الطیور ینقص تدریجیا. بدأ المزارع یفکر فی سبب ذلک و یراقب المزرعه لی؟ و نهاره، فلاحظ أن عددا من البومات تسکن قرب المزرعه، فتهجم على الأفراخ و تأکلها.

یک روز کشاورز ملاحظه کرد که تعداد جوجه های پرندگان به تدریج کم می شود. کشاورز در باره علت آن شروع به اندیشیدن کرد و مزرعه را شب و روز مراقبت می کرد؛ پس ملاحظه کرد که تعدادی از جغدها نزدیک مزرعه زندگی می کنند، پس به جوجه ها حمله می کنند و آنها را می خورند.

قرر المزارع التخلص منها وهکذا فعل.

پس کشاورز تصمیم گرفت از دست آنها نجات یابد و همین کار را هم کرد.

و بعد شهور شاهد المزارع أن الخضراوات بالمزرعه تتعرض للأکل و التلف. و ما راقب الأمر مراقبه شدیده، لاحظ أن مجموعه کبیره من فئران الحقل تهجم على الخضراوات و تاکلها.

چند ماه بعد کشاورز مشاهده کرد که سبزیجات مزرعه در معرض خورده شدن و نابودی قرار گرفته است. و وقتی این موضوع را به شدت مراقبت کرد، ملاحظه کرد که گروه بزرگی از موش های کشتزار به سبزیجات حمله می کنند و آنها را می خورند.

أخذ المزارع یفر: «لماذا ازداد عدد فران الحقل ازدیادآ کبیرآ»؟!

کشاورز شروع به اندیشیدن کرد: «چرا تعداد موشهای کشتزار بسیار زیاد شده اند»؟!

فذهب إلى خبیر الزراعه و استشاره. فقال له الخبیر:

پس به نزد کارشناس کشاورزی رفت و با او مشورت کرد. پس کارشناس به او گفت:

کیف یکون ذلک، و هناک بومات کثیره فی منطقتکم»؟!

چگونه اینطور شد، در حالی که جغدهای زیادی در منطقه شما وجود دارند»؟!

قال له المزارع: «إنی تخلصت من البومات بقتل الکثیر منها.» 

کشاورز به او گفت: «قطعا من خودم را از دست جغدها با کشتن بسیاری از آنها نجات دادم.»

قال الخبیر: «یا له من عمل مخرب للطبیعه! إنک تعدیت على نظام الطبیعه تعدی الظالمین.

کارشناس گفت: «برای طبیعت چه کار ویرانگری است! قطعا تو همچون ستمکاران بر نظام طبیعت دست درازی کردی.

البومات کائث تتغذى على فئران الحقل إضافه إلى الأفراخ

جغدها علاوه بر جوجه ها از موش های کشتزار تغذیه می کردند.

و بعد التخلص من أکثر البومات ازداد عدد فئران الحقل.

و بعد از نجات از دستا بیشتر حدها، تعداد موش های کشتزار افزایش یافتند.

کان الواجب علیک تصحیح لهذا الخطأ بالحفاظ على طیورک لا بقتل البومات؛ فإن استمرت الحاله لهگذا، فتشاهد مشاکل جدید فی البیئه التی تعیش فیها مشاهده مؤلمه». 

تو باید این اشتباه را با مراقبت از پرندگانت اصلاح کنی نه با کشتن جغدها پس اگر این حالت همین طور ادامه یابد مشکلات جدید بسیار درد آوری را در محیطی که در آن زندگی میکنی مشاهده خواهی کرد.

وهکذا قرر المزارع الحفاظ على الأفراخ و السماح لألبومات بدخول مزرعته.

و بنابراین کشاورز تصمیم گرفت از جوجه ها نگهداری کند و به جغدها اجازه ورود به مزرعه اش را داد.

فازداد عددها مره أخرى، و أکل فئران الحقل، و عادت البیئه إلى حالتها الطبیعیه.

و بار دیگر تعدادشان زیاد شد، و موش های کشتزار را خوردند، و آن محیط به حالت طبیعی اش برگشت .

همچنین ببینید: گام به گام درس چهارم عربی دوازدهم انسانی

برای مشاهده سایر دروس ترجمه عربی دوازدهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.