ترجمه درس چهارم عربی یازدهم انسانی

در این نوشته با ترجمه درس چهارم عربی یازدهم انسانی همراه شما هستیم. معنی متن درس چهارم عربی یازدهم انسانی در ادامه مطلب

معنی درس چهارم عربی یازدهم انسانی

آداب سخن گفتن

یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدار 70 » الأحزاب ) »

ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید و سخنی درست و استواریگویید . احزاب70

الکلام آداب یجب على المتعلم أن یعمل بها و یدعو المخاطبین پگلام جمیل إلى العمل الصالح

سخن گفتن آدابی دارد که گوینده باید به آن عمل کند و مخاطبان را با سخنی زیبا به کار نیک فرابخواند.

أذغ إلى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی » و أن لا یجادلهم بتت الحل « ) أخس ( 125

با حکمت واندرز نیکو به راه پروردگارت فرا بخوان وبا آنها با » و به قصد آزاروخطا گرفتن با آنها مجادله نکند (« شیوه ای که نیکوتر است مجادله کن

مناظره کن. لم تقولون ما لا تفعلون »، و یجب أن یکون عاملا بما یقول، حتى یغیر سلوکهم

 چرا چیزی را می گویید که »، وباید به آنچه که می گوید عامل (عمل کننده باشد، تا رفتارشان را تغییر بدهد «انجام نمی دهید

الإمام الصادق ( ع « ) السلام قبل الکلام » و یجب أن یسلم قبل الکلم

اول سلام سپس کلام قبل از سخن گفتن سلام کردن است » ، وباید قبل از سخن گفتن سلام کند

کلم کما یجب أن یکون کلامه لینا على قدر عقول المستمعین، لکی یقنعهم و یگسیب موتهم الإمام على (ععود لسانک لین الکلام » رسول الله ( ص )، و .« الناس على قدر عقولهم

همانگونه که باید سختش نرم و به اندازه عقل وفهم شنوندگان باشد، تا آنها را قانع کند و دوستی آنها را «زبانت را به نرمگویی عادت بده » و « با مردم به اندازه عقل هایشان سخن بگو» ، بدست بیاورد الإسراء « )

 ولا تقف ما لیس لک به علم » ، و علیه أن لا یتکلم فی ما لیس له به علم 

و از آنچه که به آن علمی نداری » ، و باید(براو لازم است درباره ی آنچه که به آن علم و آگاهی ندارد سخن نگوید «پیروی نکن رسول الله ( ص « )

اقوا مواضع الهم »؛ و علیه أن لا یتدخل فی موضوع یعرض نفسه للتهم

«. از جاهای تهمت بپرهیزید.» و باید در موضوعی که خودش را در معرض تهمت ها قرار می دهد، دخالت نکند

الإمام على (ع .« )تلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه . » المتکلم یعرف پگلامه

سخن بگویید تا شناخته شوید زیرا شخصیت انسان در زیر زبانش پنهان . » گوینده با سخنش شناخته می شود

الامام على (ع .« از کلام گالخسام . » فی بعض الأوقات قدره الکلام أقوى من السلاح

.«چه بسا سخنی مثل شمشیر است.» بعضی وقت ها قدرت سخن از اسلحه قوی تر است الامام على (ع)

فر ثم تکلم تسلم من الزلل .» وزب کلام یجلب لک المشاکل

بیندیش آنگاه سخن بگو تا از لغزش در امان بمانی . » وچه بسا سخنی برایت مشکلات می آورد

لا تحث پما تخاف .» یجب على الإنسان الاجتناب عن ذکر الأقوال التی فیها احتمال الکذب الامام على (ع )

تکذیبه درباره چیزی که از دروغ پنداشتن آن . » انسان باید از بیان سخنانی که احتمال دروغ در آن است بپرهیزد. «می ترسی سخن نگو

رسول الله ( ص .« )من خاف الناس من لسانه فهو من أهل النار . » طوبى لمن لا یخاف اللاسن من لسانه الامام على (ع .« )خیر الکلام ما قل و دل » ، و من آداب الکلام قلثه

خوشا به حال کسی که مردم از زبانش نمی ترسند . هرکس که مردم از زبانش بترسند پس او از دوزخیان .«بهترین سخن آنست که کم وگویا(راهنما ) باشد » ، واز آداب سخن، کم بودن آن ( کم گویی ) است 

وقف رجل جمیل المظهر أمام سقراط یفتخر بملابسه و بمظهره، فقال له سقراط :تکلم حتى أراک.

مردی خوش ظاهر مقابل سقراط ایستاد که به لباسها و ظاهرش افتخار می کرد می بالید . پس سقراط به او گفت:

سخن بگو تا تو را ببینم.

همچنین ببینید: گام به گام درس چهارم عربی یازدهم انسانی

برای مشاهده سایر دروس ترجمه عربی یازدهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.