جواب آزمایش صفحه ۱۱۸ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب آزمایش صفحه ۱۱۸ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش صفحه ۱۱۸ آزمایشگاه دهم

چگونه رطوبت نسبی هوای محل زندگی خود را اندازه بگیریم؟

۱) دو دماسنج الکلی مشابه را کنار هم قرار دهید. مخزن یکی از دو دماسنج را در پارچه خیس بپیچید و دماسنج را مرطوب بسازید. پیشبینی کنید که کدام دماسنج، دمای کمتری را نشان می دهد؟

دماسنج مرطوب

۲) علت اختلاف دمای آنها چیست؟

علت اختلاف دما، تبخیر آب دماسنج مرطوب و کاهش دمای مخزن است.

پرسش

۱) اگر دماسنج خشک عدد ۲۳ و دماسنج مرطوب دمای ۱۸ درجه سلسیوس را نشان دهد، رطوبت نسبی چند درصد است؟

۶۲ درصد محل تلاقی دمای ۲۳ درجه دماسنج خشک و ۵ درجه اختلاف دمای دو دماسنج، میزان رطوبت نسبی بر حسب درصد را نشان می دهد.

۲) آیا دمای دماسنج خشک، می تواند از دمای دماسنج مرطوب کمتر باشد؟

خیر

۳) در چه صورتی هر دو دماسنج، یک دما را نشان می دهد؟

در صورتی که رطوبت نسبی ۱۰۰ درصد باشد.

۴) اگر اختلاف دمای دو دماسنج خیلی زیاد شود، نشان دهنده هوای ……… و ……… است

گرم و خشک

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه