جواب آزمایش صفحه ۱۲۰ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب آزمایش صفحه ۱۲۰ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش صفحه ۱۲۰ آزمایشگاه دهم

کوهنوردان، چگونه با استفاده از نقشه های عارضه نگاری مسیریابی می کنند؟

الف) هرچه شیب سطح سیب زمینی بیشتر باشد، منحنی ها به هم نزدیک تر است یا از هم دورتر؟

شیب بیش تر، یعنی منحنی ها به هم نزدیک ترند

ب) منحنی های بخش های فرورفته چه شکلی دارند؟ (۷مانند است یا ۸ مانند)؟

منحنی های بخش های فرو رفته، ۸ مانند است.

پ) این منحنی های میزان را با منحنی های میزان نقشه عارضه نگاری cdv مقایسه کنید.

نوک منحنی های میزان در محل دره ها یا رودخانه ها، به سمت ارتفاع بیش تر است

ت) بر روی نقشه عارضه نگاری روبه رو :پست ترین نقطه را با علامت X مشخص کنید.

پست ترین نقطه، در جنوب غرب نقشه قرار دارد

ث) در کدام قسمت نقشه بیشترین شیب دیده می شود؟ نشان دهید.

نزدیک نقطه D و در زیر نقاط  Aو B

ج) دره های قابل رفت و آمد و صخره های صعب العبور را مشخص کنید.

دره های قابل رفت و آمد در منحنی های ۷ مانند و منحنی های با فاصله بیش تر- صخره های صعب العبور در محل منحنی هایی با فاصله کم

د) از نقطه A تا B را چگونه می توان به هم وصل کرد (پل یا تونل)؟

پل، زیرا منحنی های ۲۰۰۰ و ۲۱۰۰ متری را به یکدیگر وصل می کند.

هـ) برای حرکت از نقطه C به سمت قلّه  Dبهترین مسیر را رسم کنید.

بهترین مسیر برای کوهنوردی با شیب کم تر است. هر چه منحنی ها از هم دورتر باشند، مناسب تر است

ز) اختلاف ارتفاع منحنی های میزان چند متر است؟

۱۰۰ متر

توسعه و کاربرد

۱) در جاده کوهستانی برای اتصال نقطه  Mبه N باید تونل احداث شود یا پل؟

تونل. زیرا دو نقطه هم ارتفاع هستند و فاصله بین آن ها، ارتفاعی بیش تر از این دو نقطه دارد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه