جواب آزمایش صفحه ۱۲۶ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب آزمایش صفحه ۱۲۶ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش صفحه ۱۲۶ آزمایشگاه دهم

آیا گیاهان با هم رقابت می کنند؟

توسعه و کاربرد

۱) با توجه به اهمیت کنترل علف های هرز در مزارع، چه کاربرد عملی برای نتایج این آزمایش پیشنهاد می کنید؟

از خواص دگر آسیبی گیاهان بر یکدیگر می توان به عنوان عامل کنترل کننده علف های هرز در مزارع به جای سموم شیمیایی استفاده کرد.

۲H2O2  →  2H2O + O2

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه