جواب آزمایش صفحه ۱۳۰ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب آزمایش صفحه ۱۳۰ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش صفحه ۱۳۰ آزمایشگاه دهم

آیا همۀ واکنش ها برگشت پذیرند؟

توسعه و کاربرد

۱)  با استفاده از کاغذ آغشته به کبالت  IIکلرید، آزمایشی طراحی کنید که بتواند اثر تغییر رطوبت را بر واکنش زیر نشان دهد:

CoCl2.6H2O     CoCl2 + 6H2O

اگر کاغذ آغشته به کبالت II کلرید خشک که به رنگ صورتی است را در آب وارد کنیم، به رنگ آبی در می آید و برعکس.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه