جواب آزمایش صفحه ۱۳۲ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب آزمایش صفحه ۱۳۲ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش صفحه ۱۳۲ آزمایشگاه دهم

هنگام انجام واکنش های شیمیایی چه اتفاقی می افتد؟

توسعه و کاربرد

۱) در سال  ۱۹۸۵ محققان روش گرم کردن بدون شعله را طراحی کردند. این مجموعه گرم کن غذا، شامل ۲۰گرم پودر (منیزیم، آهن و نمک خوراکی) است که در اثر واکنش با آب، دمای آن بالا می رود تا بهراحتی غذای سربازان در جنگ گرم شود. در مورد بسته های تولیدکننده سرما و گرما، که در بازار به فروش میرسد، اطلاعات جمع آوری و در کلاس ارائه کنید.

بستۀ سرمازا شامل نمک آمونیوم نیترات NH4NO3 است که مقداری آب در کیسۀ کناری آن وجود دارد. موقع استفاده با یک ضربه، کیسه پاره شده، آب و نمک مخلوط می شوند و سپس انحلال آمونیوم نیترات در آب، دما را تا نزدیک به صفر درجه کاهش می دهد، در کیسه های گرمازا کلسیم کلرید CaCl2 استفاده می شود که با مخلوط شدن با آب دما تا ۸۰ الی ۹۰ درجه بالا می رود.

چگونه یون ها را در محلول شناسایی کنیم؟

توسعه و کاربرد

چگونه میتوان وجود یون (۲+)^Fe در  آب را ثابت کرد؟

با ریختن قطره قطره محلول سدیم هیدروکسید (سود سوزآور) به محلول نمونه، یون ها -^OH با (2+)^Fe ترکیب شده و رسوب سبز لجنی ایجاد می شود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه