جواب آزمایش صفحه ۱۳۵ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب آزمایش صفحه ۱۳۵ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش صفحه ۱۳۵ آزمایشگاه دهم

چگونه می توان نمودار انحلال پذیری نمک را رسم کرد؟

انحلال نمک هایی که انحلال آن ها مانند کلسیم استات گرماده است، با افزایش دما در آب کاهش می یابد و نمک هایی که انحلالشان در آب گرماگیر است. مانند آمونیوم نیترات با افزایش دما مقدار بیشتری از آن ها حل شده و نمودار انحلالشان صعودی است.

توسعه و کاربرد

۱) بررسی کنید میزان انحلال پذیری کلسیم استات در آب با افزایش دما، چه تغییری می کند؟ آیا انحلال پذیری همه نمک ها در آب با افزایش دما افزایش می یابد؟

انحلال پذیری کلسیم استات در آب با افزایش دما کاهش می یابد.

خیر، انحلال نمک ها در آب به دو صورت است، گرماده و گرماگیر.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه