جواب آزمایش صفحه ۱۳۷ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب آزمایش صفحه ۱۳۷ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش صفحه ۱۳۷ آزمایشگاه دهم

عملکرد کاتالیزگرها چیست؟

۲) به یکی از بشرها چند تکه سیب زمینی خام پوست کنده اضافه کنید.چه مشاهده می کنید؟ علت تفاوت نتایج واکنش، در دو بشر را چگونه توجیه می کنید؟

پاسخ: واکنش تجزیه آب اکسیژنه با سرعت انجام شده و اکسیژن با شدت خارج می شود.سرعت واکنش در بشر حاوی سیب زمینی به علت حضور آنزیم کاتالاز بیشتر می باشد. اما در بشر بدون آنزیم واکنش به آهستگی انجام می شود. کاتالیزگرها با کاهش انرژی فعال سازی اولیه مورد نیاز اغلب واکنش ها ،سرعت انجام واکنش ها را افزایش می دهند.

۳)  آزمایش را با تکه ای جگر گوسفندی تکرار کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

پاسخ : نتیجه انجام آزمایش با جگر و سیب زمینی یکسان است و نتیجه می گیریم درون جگر هم آنزیم کاتالاز وجود دارد که واکنش تجزیه آب اکسیژنه را سرعت می بخشد.

۲) به هر سه بشر ، چند تکه سیبزمینی پوست کنده اضافه کنید. چه مشاهده میکنید؟ علت تفاوت نتایج واکنش در سه بشر را توضیح دهید.

پاسخ: علت تفاوت نتایج واکنش در سه بشر را توضیح دهید.شدت و سرعت واکنش در هر سه بشر یکسان نیست. سرعت واکنش در بشری که دمای آن ۴۵ می باشد از همه بیشتر است.

۴)  با توجه به نتایج، عملکرد آنزیم های سیب زمینی و جگر را در دماهای مختلف تفسیر کنید.

پاسخ: دقیقا نتایج واکنش جگر شبیه آزمایش با سیب زمینی است. چون آنزیم موجود در هر دو ماده یکسان بوده بنابراین دامنه فعالیت این دو آنزیم در یک محدوده دمایی بیشترین مقدار را دارد. در دمای ۴۵ تعداد برخورد بیشتر در نتیجه سرعت واکنش نیز بیشتر است.در دماهای خیلی بالاتر ساختمان آنزیم غیر فعال شده و آنزیم کارآیی خود را از دست می دهد و سرعت واکنش نیز کاهش می یابد.

image 44

۲) با احتیاط ۵ میلی لیتر آب اکسیژنه تازه را به محلول فوق اضافه کنید؛ چه مشاهده می کنید؟

پاسخ: مس  II

سولفات در این واکنش چه نقشی دارد؟

پاسخ: مقدار زیادی کف ایجاد می شود زیرا در این واکنش علاوه بر گاز اکسیژن حاصل از تجزیه آب اکسیژنه ، به علت حضور مخمر مقدار زیادی گاز کربن دی اکسید نیز تولید می شود این گازها در حضور مایع ظرفشویی کف بسیار زیادی ایجاد می کنند. مس سولفات نقش کاتالیزگر را ایفا می کند.

می توان برای مهیج کردن آزمایش ها محلول ها را توسط رنگ خوراکی مثلا به رنگ سبز، سفید و قرمز به نشانه پرچم جمهوری اسلامی در آورد.

توسعه و کاربرد

در مورد عملکرد مبدل های کاتالیزگری موجود در خودروها تحقیق کنید.

پاسخ: در مبدل های کاتالیزگری که در اگزوز خودروها قرار می گیرد، با استفاده از قطعه ای مناسب در مسیر خروجی گازها واکنش های از بین برندۀ گازهای آلاینده، رخ می دهد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه