در این نوشته با جواب آزمایش صفحه 76 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش صفحه 76 علوم سوم

زمین چه اجسامی را با نیروی بیش‌تری به طرف خود می‌کشد؟

وسایل لازم: فنر یا کش  ترازو  خط کش (متر) گیره‌ی کاغذ  اجسام مختلف (سیب – موز – جامدادی  کتاب و…) – مقداری نخ جرم هر کدام از اجسام را با ترازو اندازه‌گیری و یادداشت کنید. سپس آن‌ها را به فنر یا کش وصل کنید و بعد از کشیده شدن فنر یا کش، طول آن را اندازه بگیرید و در جدول زیر بنویسید.

نام جسمجرم جسم (گرم)طول فنر یا کش (سانتی‌متر)
سیب
کتاب
کیف
تراش
130 گرم
۵۰۰ گرم
۱۸۰۰ گرم
۱۰۰ گرم
12 سانتی‌متر
۳۰ سانتی‌متر
۵۰ سانتی‌متر
۳ سانتی‌متر

با توجّه به اطّلاعاتی که در جدول بالا یادداشت کرده‌اید، بگویید فنر در کدام جسم بیش‌تر کشیده شده است؟ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

کیف. هرچه جرم جسم بیش‌تر باشد، فنر بیش‌تر کشیده می‌شود.

برچسب شده در: