در این نوشته با جواب آزمایش صفحه 92 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش صفحه 92 علوم سوم

وسایل لازم: بطری شیشه ای باریک و دردار، شیلنگ باریک، سرنگ بدون سوزن

1- به کمک معلم در بطری را مثل تصویر سوراخ کنید.

۲- تکه ی کوچکی از شیلنگ را ببرید و از سوراخ در بطری عبور دهید.

۳- مثل تصویر انتهای سرنگ را به درون شیلنگ فرو کنید.

۴- مثل تصویر ۴ درون بطری و سرنگ آب بریزید. بطری باید از آب پر باشد.

۵- در بطری را محکم ببندید و آن را مثل تصویر ۵ نگه دارید.

۶- اکنون دسته ی سرنگ را بکشید؛ چه اتفاقی می افتد؟

حباب های هوا روی بدنه ی ظرف ظاهر می شود.

جواب آزمایش صفحه 92 علوم سوم

– آیا در آب، هوا وجود دارد؟

بله، درون آب هوا وجود دارد.

برچسب شده در: