جواب آزمایش کنید صفحه ۹۳ علوم هشتم

در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه ۹۳ علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه ۹۳ علوم هشتم

هدف آزمایش: ساخت آهنربای الکتریکی
مواد و وسایل : دو باتری قلمی و جای آن، سیم های رابط، کلید قطع و وصل، میخ یا پیچ در اندازه متوسط، چسب نواری، سیم مخصوص (لاکی) برای درست کردن سیم پیچ و گیره های کاغذ یا واشرهای آهنی

روش اجرا:
١- دور میخ یا پیچ سیم مخصوص را بپیچید.

٢- همانند شکل مدار الکتریکی را کامل کنید و کلید را ببندید

٣- میخ را به گیره های کاغذی یا واشرهای آهنی نزدیک کنید. چه اتفاقی می افتد؟

اگر سیم لوله ای را بوسیله ی سیم رابط به جربان برق مستقیم باتری متصل کنیم در سیم لوله میدان مغناطیسی ایجاد شده اگر جهت جریان برق را عوض کنیم قطب های اهن ربای الکتریکی عوض خواهد شد.

۴- اگر کلید را باز کنید، چه اتفاقی می افتد؟

اگر کلید را قطع کنیم آهن ربا خاصیت خود را ازدست می دهد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه