جواب آزمایش کنید صفحه ۹۵ علوم هشتم

در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه ۹۵ علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه ۹۵ علوم هشتم

هدف آزمایش: ساخت موتور الکتریکی ساده
مواد و وسایل:  چند متر سیم مخصوص ۵/۰ میلی متری لاکی، لیوان کاغذی یا پلاستیکی مقاوم، چند آهنربای کوچک قوی (نئودیمیوم)، باتری بزرگ ۵/۱ ولتی، گیره کاغذی و سیم های سوسماری، دو باتری قلمی و جای باتری.
روش اجرا
١- همانند شکل الف توسط سیم مخصوص یک سیم پیچ درست کنید.

٢- دو طرف لیوان را با دقت سوراخ کنید و گیره های کاغذی را (همانند شکل پ) به طرفین آن بچسبانید.
٣- آهنرباها را (همانند شکل ت) در طرفین لیوان قرار دهید.

۴- سیم پیچ را در لیوان قرار دهید و سیم های دو طرف آن را طوری از سوراخ ها خارج کنید که با پایین گیره کاغذی تماس داشته باشند (در نقطه تماس با گیره، روکش یک طرف سیم به طور کامل و طرف دیگر تنها نیمی از آن تراشیده شود).

۵- یک سر سیم سوسماری را به گیره کاغذی و سر دیگر را به باتری وصل کنید و حرکت سیم پیچ را در نظر بگیرید. هم اکنون شما یک موتور الکتریکی ساخته اید. شکل آخر (ث) نمونه ساده ای از موتور الکتریکی ساخته شده توسط یک دانش آموز را نشان می دهد.

اگر خطوط میدان مغناطیسی آهن ربای دائم بوسیله ی حرکت آهنربای الکتریکی قطع شود در سیم جریان الکترون و الکتریسیته را خواهیم داشت.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه