جواب آزمایش ۱۳ صفحه ۱۰۶ آزمایشگاه یازدهم

در این نوشته با جواب آزمایش ۱۳ صفحه ۱۰۶ آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش ۱۳ صفحه ۱۰۶ آزمایشگاه یازدهم

عامل جابه جایی تعادل چیست؟

یافته های من :

* بیشتر واکنش ها برگشت پذیر هستند.

* در شرایط خاص واکنش برگشت پذیر می تواند تعادلی باشد.

* سرعت واکنش رفت و برگشت

* واکنش های گرماده و گرماگیر

* تعادل پویا (دینامیک)

توسعه و کاربرد

۱) با توجه به اینکه بسیاری از واکنش های شیمیایی تعادلی هستند، برای تولید فراورده بیشتر در صنعت، با استفاده از یافته های خود چه پیشنهادی دارید؟

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه