جواب آزمایش ۱۷ صفحه ۱۱۲ آزمایشگاه یازدهم

در این نوشته با جواب آزمایش ۱۷ صفحه ۱۱۲ آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش ۱۷ صفحه ۱۱۲ آزمایشگاه یازدهم

چگالی سطحی بار الکتریکی در کدام قسمت های رسانا بیشتر است؟

یافته های من :

* با وسایل ساده و دم دستی می توان یک دستگاه مولد الکتریسیته ساکن به نام الکتروفور ساخت.

* چگالی سطحی بار الکتریکی در نقاط نوکتیز یا برجسته بیشتر است.

* در تماس جسم رسانا با جسم نارسانا القاء بار الکتریکی از تماس بیشتر است

توسعه و کاربرد

۱) تحقیق کنید چرا برق گیرها را نوک تیز می سازند؟

ورود و خروج بارهای الکتریکی از نقاط نوکتیز بیشتری است

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه