جواب آزمایش ۱۸ صفحه ۱۱۳ آزمایشگاه یازدهم

در این نوشته با جواب آزمایش ۱۸ صفحه ۱۱۳ آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش ۱۸ صفحه ۱۱۳ آزمایشگاه یازدهم

چگونه یک موتور الکتروستاتیک بسازیم؟

یافته های من :

* با وسایل ساده و دم دستی می توان یک موتور الکتروستاتیک ساخت.

* با استفاده از یکی از کاربردهای الکتریسیته ساکن و دو الکترود می توان یک موتور الکتروستاتیک ساخت.

توسعه و کاربرد

۱) اساس کار موتورهای الکتریکی و موتورهای الکتروستاتیک را مقایسه کنید.

موتورهای الکتریکی بر اساس نیروی الکترومغناطیس کار می کنند که دو قطب همنام و ناهمنام روی هم اثر می گذارند و همدیگر را دفع یا جذب می کنند. اما موتورهای الکتروستاتیک بر اساس جذب و دفع بارهای الکتریکی همنام و ناهمنام است که به هم نیرو وارد می کنند. موتورهای الکتروستاتیک بر اساس نیروی الکتریکی کار می کند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه