جواب آزمایش ۱۸ صفحه ۷۶ آزمایشگاه یازدهم

در این نوشته با جواب آزمایش ۱۸ صفحه ۷۶ آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش ۱۸ صفحه ۷۶ آزمایشگاه یازدهم

۱) اگر بدانیم در برگ آلومینیومی تبدیل زیر اتفاق می افتد، معادله زیر را از نظر بار الکتریکی موازنه کنید.

image 16

این تیغه چه باری دارد؟ چرا؟ آن را قطب کاتد می نامید یا آند؟

بار منفی. چون الکترون آزاد شده است. قطب آند (یا قطب منفی(

۲) چرا با گذشت زمان جرم تیغه های مسی تغییری نمی کند؟

۲) این آلومینیوم است که خورده می شود. تیغه مسی تنها نقش هدایت کنندگی دارد و در واکنش شرکت نمی کند

۳) اگر روی تیغه مس واکنش زیر انجام شود، معادله کلی واکنش باتری را بنویسید.

image 15

۴) آیا با گذشت زمان شدت نور و جریان تغییر می کند؟ چرا؟

۴) بله – با کاهش غلظت واکنش دهنده ها سرعت واکنش کاهش یافته و بر شدت نور و جریان تأثیر می گذارد

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه