جواب آزمایش ۲۰ صفحه ۱۱۵ آزمایشگاه یازدهم

در این نوشته با جواب آزمایش ۲۰ صفحه ۱۱۵ آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش ۲۰ صفحه ۱۱۵ آزمایشگاه یازدهم

مقاومت های متغیر وابسته، چه نقشی در مدارها دارند؟

یافته های من :

* مقاومت های وابسته به نور و گرما چگونه عمل می کنند.

* با افزایش نور مقاومت LDR کاهش مییابد.

* با افزایش دما مقاومت NTC و PTC کاهش می یابد.

توسعه و کاربرد

۱) در مورد کاربرد مقاومت های LDR درسامانه قطع و وصل روشنایی خیابان ها، دوربین عکاسی و … تحقیق کنید.

در قطع و وصل روشنایی خیابان ها استفاده می شود. در دوربین ها به عنوان حسگر نور (نورسنج) به کار برده می شود

۲) کارایی مقاومت های حساسبه گرما (ترمیستور) در ساز و کار دماسنج های رقمی (دیجیتال) را تحقیق کنید.

تغییرات دما را به صورت عدد نمایش می دهد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه