جواب آزمایش ۲۱ صفحه ۱۱۶ آزمایشگاه یازدهم

در این نوشته با جواب آزمایش ۲۱ صفحه ۱۱۶ آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش ۲۱ صفحه ۱۱۶ آزمایشگاه یازدهم

باتری های با نیروی محرکه یکسان، چه تفاوتی با هم دارند؟

یافته های من :

* باتری های مختلف مقاومت درونی متفاوت دارند.

* شدت جریانی که از یک باتری گرفته می شود به مقاومت درونی بستگی دارد.

* موارد استفاده از یک باتری

توسعه و کاربرد

۱) تحقیق کنید آیا می توان به جای باتری ۱۲ ولتی اتومبیل، از ۸ باتری قلمی ۱/۵ ولتی متوالی برای استارت زدن اتومبیل استفاده کرد.

خیر، چون مقاومت درونی باتری های قلمی زیاد است و آمپر زیاد نمی توانند به ما بدهند.

۲) تحقیق کنید باتری های اتومبیل چه ویژگی هایی باید داشته باشند تا بتوانند موتور اتومبیل را راه اندازی کنند؟

مقاومت درونی آنها ناچیز باشد تا بتواند شدت جریان زیادی را در زمان کوتاهی به ما بدهد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه