جواب آزمایش ۲۵ صفحه ۱۲۰ آزمایشگاه یازدهم

در این نوشته با جواب آزمایش ۲۵ صفحه ۱۲۰ آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش ۲۵ صفحه ۱۲۰ آزمایشگاه یازدهم

مواد از نظر مغناطیسی چه ویژگی هایی دارند؟

* به غیر از آهن و نیکل، مواد دیگری مانند شیشه، آلومینیوم و آب هم تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار می گیرند.

* بررسی تفاوت مواد. شیشه و آلومینیوم نسبت به میدان مغناطیسی رفتار متفاوت نشان می دهند.

توسعه و کاربرد

۱) یکی از روش های ژئوفیزیکی اکتشاف معادن، روش مگنتومتری است. در این روش با استفاده از خواص مغناطیسی کانی ها و سنگ ها و همچنین تغییرات شدت میدان مغناطیسی سطح زمین، ذخایر زیرزمینی شناسایی می شوند. در این مورد تحقیق کنید.

سنگ اثر مغناطیسی دارد از این استفاده می کنند برای تشخیص نوع یا ترکیب آنها استفاده می شود. میدان مغناطیسی کرد زمین در اعماق و سطوح مختلف متفاوت است با توجه به این موضوع، با اندازه گیری میدان مغناطیسی در نقاط مختلف نوع یا ترکیب بعضی مواد سطحی یا درونی زمین تشخیص داد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه