جواب آزمایش ۹ صفحه ۹۹ آزمایشگاه یازدهم

در این نوشته با جواب آزمایش ۹ صفحه ۹۹ آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش ۹ صفحه ۹۹ آزمایشگاه یازدهم

چگونه در مقیاس کوچک فلز استخراج کنیم؟

یافته های من:
در این آزمایش ما مس را استخراج کرده ایم رنگ سرخ مس استخراج شده است . در صنعت از روش های متفاوتی برای استخراج مس استفاده می شود قبل از استخراج اول خالص سازی و تغلیظ می کنند و به روش های الکتروشیمیایی تا درصدهای بالایی خالص سازی می کنند که به وسیله جریان الکتریکی به مس ۹۹ درصد هم می رسد.

توسعه و کاربرد

۱) معادله واکنش انجام شده را نوشته و موازنه کنید.

image 19

۲) به نظر شما چه فلزهای دیگری را با همین روش می توان در آزمایشگاه استخراج کرد؟

عناصری که فعالیت شیمایی کمتر از کربن دارند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه