جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۰۳ علوم هشتم

در این نوشته با جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۰۳ علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۰۳ علوم هشتم

درباره دلیل نام گذاری سایر کانی های ملی، اطلاعات جمع آوری، و نتیجه را به صورت روزنامه دیواری ارائه کنید.

*کانی های ایرانی*

بیرونیت: سیلیکات کلسیم آبدار، این کانی در سال ۱۹۵۷میلادی کشف شد و به افتخار ابوریحان بیرونی نامگذاری شد.

آوسینیت: اکسید تالیم و آهن که در سال۱۹۵۸میلادی کشف شد وبه افتخار ابن سینا نامگذاری شد.ابن سینا اولین طبقه بندی کانی را در کتاب شفا آورده است.

تالمسیت: آرسنات آبدار کلسیم ، منیزیوم و باریم. این کانی در سال ۱۹۶۰میلادی در معدن قدیمی تالمسی در کنار دهی به همین نام در انارک یزد کشف شد.

ایرانیت: کرومات سرب آبدار.این کانی در سال۱۹۶۳در یکی از معادن قدیمی در شمال انارک کشف شد.

خونیت: کرومات سرب ، روی و مس.این کانی را اتمان و ادیب در سال۱۹۷۰ در معدن قدیمی خونی در شمال انارک کشف کردند.

انارکیت: کلرید بازی روی و مس.این کانی را اتمان وادیب در سال۱۹۷۲در انارک کشف ونام همین بخش را برای این کانی سبز رنگ انتخاب کردند.

خادمیت: سولفات بازی و آبدار آلومینیوم. این کانی راباریان ، برتلون وصدر زاده در ساغند یزدکشف کردندو به افتخار نصرا… خادم ،ریاست آن زمان سازمان زمین شناسی ایران، نام گذاری کردند.

کانی کوارتز ماده اصلی ساخت شیشه وصنایع ساختمانی است

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه