جواب املا صفحه ۵۹ نگارش چهارم


haladars آذر 7, 1401 دقیقه مطالعه
جواب املا صفحه ۵۹ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب املا صفحه 59 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

1- با توجه به متن درس، کلمه هایی که حروف زیر را دارند، پیدا کنید و بنویسید.

قـ ق : نقّاشی – منقل – اقامت – قنادی – اتاق – رونق – قطعه – طاق

عـ ـعـ ـع ع : فعال – شعله – اجتماع – عاجز – فعالیت – استعداد – علمی – اختراع

2- پنج جمله از متن درس را، که به نظرتان جالب است، بنویسید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه