جواب املا و دانش زبانی صفحه ۵۸ نگارش چهارم


haladars آذر 7, 1401 دقیقه مطالعه
جواب املا و دانش زبانی صفحه ۵۸ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 58 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 58 نگارش چهارم

1-با توجه به متن درس، واژه ها را کامل کنید.

سرگذشت              خویش               اقامت              خشنود

نمی پذیرد                 اطفال               تصویر              استعدادشان

2- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.

جبار باغچه بان پس از پایان دوره ی مکتب، نزد پدر ….حرفه ی…. بنایی را یاد گرفت. پدر او در ساختن ….طاق…. مسجد و گچ بُری استاد بود. امّا هیچ یک از این کارها ….طبع…. پرشور و ذهن جویای او را ….راضی…. نمی کرد. او که در شعله ی ….فروزان…. خدمت به مردم می سوخت، پس از ….برگزیده…. شدن برای آموزگاری به فکر دایر کردن کودکستانی در تبریز افتاد.

3- نمودار جمله های زیر را رسم کنید.

حکیم اندیشید.

مینا خندید.

مهرداد خوابید.

image 544

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. مارال

    عالی بود خیلی خوب بود 💓💓💓💓💓💖💓💓💖💓💓💓💓💖💓💖💖💓💓💓💓💖💓💖💖💓💓💓💓💖💓💖💖💖💖💓💓💓💓💖💓💖💖💖💖