در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 98 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 98 نگارش سوم

1- باتوجه صاف و زیباست و ستاره ها با ……درخشش……… خاصّی آن را ………آراسته اند…… از ستاره ……..سراغ……. خورشید را گرفتم. حسّ …….عجیبی…….. داشتم. آسمان چقدر گسترده و ……..وسیع……. است. می خواستم فریاد بزنم و از خدای بزرگ برای آفرینش این همه زیبایی و …….عظمت…….. تشکّر کنم.

2- از متنِ درس، به خودت املا بگو.

3-مانند نمونه، ابتدا وصل کن، سپس کامل کن.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 98 نگارش سوم

برچسب شده در: