جواب اندیشه صفحه ۴۲ فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب اندیشه صفحه ۴۲ فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب اندیشه صفحه ۴۲ فلسفه یازدهم

سقراط الگویی از یک فیلسوف است که براساس فلسفه اش زندگی کرده و در راه پایبندی به آن جان خود را فدا نموده است. در این قسمت می خواهیم در گفتار و رفتار این فیلسوف بزرگ تأمل کرده و آن اصول فلسفی را که وی با آنها زندگی کرده، استخراج نماییم:

۱) چرا شاکیان، سقراط را متهم به بیدینی و انکار خدا می کردند؟ آیا واقعا او اعتقادی به خدا نداشت؟

سقراط حقیقتا به خدا اعتقاد داشت و حتی معتقد بود سروش معبد دلفی از جانب خداوند برای او پیغام هایی می آورد تا با مردم در میان بگذارد.

او به مغالطه ها و فریب و زیر پا گذاشتن ارزش های اخلاقی اعتراض داشت و از مردم می خواست به خدای برتر که همه چیز را می داند، ایمان داشته باشند و بار دیگر فضیلت های اخلاقی را زنده کنند.

۲) آیا می توان با تأمل در سخنان وی در دادگاه، برخی دیگر از اندیشه های سقراط را به دست آورد؟ مثلا دربارۀ خدا، مرگ و …؟

۲) او اموری مانند خورشید و ماه را خدای جهان نمی دانست؛ او به خدایی معتقد بود که از دیده ها پنهان است و برترین است و برای این اعتقاد خود استدلال می کرد.

۳) چرا سقراط دانایی را در اقرار به نادانی می دانست؟ آیا میان «چیزی نمی دانم» سقراط با «چیزی نمی دانیم» سوفسطائیان تفاوتی هست؟

در نظر سقراط:

۱- ندانستن یک عیب و نقص است و باید در پی رفع آن بود.

۲- به نظر او علم و دانش یک فضیلت بود و او خود را «فیلوسوفوس»می نامید.

۳- بزرگترین کار سقراط مبارزه با جهل و سوفیست ها بود.

۴- او با فخر فروشی از طریق علم مخالف بود.

۵- به اعتقاد او علم و دانش واقعی تواضع می آورد.

۶- سقراط یکی از رسالت های خود را مبارزه با مدعیان علم و دانش می دانست تا نشان دهد از علم و دانش بهره ای ندارند.

۴) وقتی به زندگی سقراط و رفتار او در مقابل دیگران نگاه می کنیم، کدام اصول اخلاقی را در رفتار وی می توانیم مشاهده کنیم؟

۱- برتری فضیلت بر ثروت

۲- فداکاری در راه حقیقت و تحمل رنج برای آگاهی مردم

۳- نترسیدن از مرگ

۴- احساس تواضع مقابل علم و ایمان

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه