جواب باهم بیاندیشیم صفحه ۴۳ شیمی یازدهم


haladars مرداد 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب باهم بیاندیشیم صفحه ۴۳ شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب باهم بیاندیشیم صفحه 43 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 43 شیمی یازدهم

در شکل زیر چهار نوع نفت خام بر اساس مواد و اجزای سازنده مقایسه شده‌اند. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 43 شیمی یازدهم
جواب باهم بیاندیشیم صفحه 43 شیمی یازدهم

الف) اندازۀ مولکول‌های نفت کوره با بنزین چه تفاوتی دارد؟
مولکول‌های نفت کوره بزرگ‌تر از مولکول‌های بنزین بوده و مسلماً جرم مولی بیشتری دارند.

ب) کدام دسته از مواد در نفت سنگین بیشتر از نفت سبک وجود دارد؟

 نفت کوره

پ) مالک دسته بندی نفت خام به دو دستۀ سبک و سنگین چیست؟
هرچه درصد هیدروکربن‌های سبک‌تر مانند دسته‌ی بنزین و خوراک پتروشیمی بیشتر باشد، در دسته‌ی نفت سبک و در نقطه مقابل درصد نفت کوره بیشتر، در دسته‌ی نفت سنگین قرار می‌گیرد.


ت) چرا قیمت نفت برنت دریای شمال از دیگر نفت‌ها بیشتر اما قیمت نفت سنگین کشورهای عربی کمتر است؟
به کمتر بودن میران نفت کوره و بیشتر بودن درصد بنزین و خوراک پتروشیمی ارتباط دارد که سبب گران‌تر بودن قیمت نفت برنت دریای شمال شده است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه