جواب با هم بیاندیشیم صفحه 16 شیمی دهم


haladars مرداد 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب با هم بیاندیشیم صفحه 16 شیمی دهم

در این نوشته با جواب با هم بیاندیشیم صفحه 16 شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب با هم بیاندیشیم صفحه 16 شیمی دهم

آ) جدول زیر را کامل کنید.

مادهجرم ۱۰۰۰عدد (گرم)جرم ۵۰عدد (گرم)جرم ۱عدد (گرم)
کاغذ آ445002254/5
عدس562/80/056
برنج221/10/022
خاکشیر20/10/002
جواب با هم بیاندیشیم صفحه 16 شیمی دهم

ب) به نظر شما جرم یک عدد از کدام ماده را می‌توان با ترازوی دیجیتالی اندازه گیری کرد؟ چرا؟

کاغذ آ4، زیرا  جرم یک عدد کاغذ آ4، در حد گرم می‌باشد و دقت ترازوی دیجیتالی در حد گرم است.


پ) روشی برای اندازه گیری جرم یک دانه خاکشیر ارائه کنید.


می‌توان با ترازوی دیجیتالی یک گرم از این ماده را وزن کرد و سپس با شمارش دانه‌های آن و تقسیم نمودن جرم بر تعداد دانه، جرم یک دانه‌ی خاکشیر را به دست آورد.


ت) آیا جرم هر یک از دانه‌های برنج موجود در نمونه با جرم به دست آمده در ستون چهارم جدول برابر است؟ توضیح دهید.

خیر، زیرا جرم هر یک از دانه‌های برنج به اندازه و ابعاد آن دانه وابسته است.


اتم‌ها به طور باور نکردنی ریز هستند به طوری که نمی‌توان با هیچ دستگاهی و شمارش تک تک آنها، شمار آن‌ها را به دست آورد؛ اما دریافتید که از روی جرم مواد می‌توان شمار ذره‌های سازنده را شمارش کرد. اینک حدس بزنید که چگونه می‌توان شمار اتم‌های موجود در یک نمونه عنصر را شمارش کرد؟


از تقسیم جرم آن ماده بر جرم اتمی میانگین اتم‌های آن ماده

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه