آپدیت

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۹ شیمی دهم

9 1

در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه ۹ شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۹ شیمی دهم

جواب با هم بیندیشیم صفحه 9 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۹ شیمی دهم

توده‌های سرطانی، یاخته‌هایی هستندکه رشد غیرعادی و سریع دارند. شکل زیر اساس استفاده از رادیو ایزوتوپ‌ها را برای تشخیص تودۀ سرطانی نشان می‌دهد. با بررسی آن، فرایند تشخیص بیماری را توضیح دهید. دود سیگار و قلیان، مقدار قابل توجهی مواد پرتوزا دارد. از این رو اغلب افرادی که به سرطان ریه دچارمی‌شوند، سیگاری هستند.

برای تشخیص سلول‌های سرطانی، ماده رادیوایزوتوپ (گلوکز حاوی اتم پرتوزا) به بدن فرد تزریق می‌شود. رادیوایزوتوپ‌ها در بافت‌هایی که متابولیسم بیشتری دارند، تجمع بیشتر دارند. بنابراین از طریق دستگاه گردش خون، این مواد پرتوزا و گلوکزهای معمولی به توده سرطانی که رشد سریعی دارند، وارد می‌شوند. 

درون توده‌های سرطانی، رادیو ایزوتوپ شروع به پرتودهی می‌کند و خود بافت منبع تابش پرتو می‌شود و پرتوهایی با انرژی مناسب برای آشکارسازی ساطع می‌شود  که دستگاه آشکارساز پرتو می‌تواند به اشکاری سازی این پرتوها کمک کند.

در توده های سرطانی سلول ها از کارکرد معمولی خارج شده اند و به طور غیر عادی تکثیر می شوند لذا انرژی بیشتری مصرف می کنند و در آنجا سوخت و ساز افزایش یافته و تجمع گلوکز نشاندار شده بیشتر می شود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

1 از 1 رای

+ارسال دیدگاه