جواب ببین و بگو صفحه 31 هدیه سوم


haladars اسفند 15, 1400 دقیقه مطالعه
جواب ببین و بگو صفحه 31 هدیه سوم

در این نوشته با جواب ببین و بگو صفحه 31 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب ببین و بگو صفحه 31 هدیه سوم

کدام جمله در داستان «در کاخ نمرود» با این تصویر ارتباط دارد؟

 فقط کسی را بپرستید که آفریدگار شما و آفریدگار زمین و آسمان است.

 

 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه