جواب ببین و بگو صفحه 31 هدیه سوم

در این نوشته با جواب ببین و بگو صفحه 31 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب ببین و بگو صفحه 31 هدیه سوم

کدام جمله در داستان «در کاخ نمرود» با این تصویر ارتباط دارد؟

 فقط کسی را بپرستید که آفریدگار شما و آفریدگار زمین و آسمان است.

 

 

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.