در این نوشته با جواب بحث کلاسی صفحه 54 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب بحث کلاسی صفحه 54 تفکر و سبک زندگی هفتم

با توجه به تجربیات خود و دوستانتان تأثیرات اینترنت را در حوزه های مختلف زندگی بیان کنید.

پاسخ به صورت زیر می شود:

1) کسب و کار و خرید و فروش:

الف) مزایا:

هزینه کم راه اندازی کسب و کار اینترنتی

کاهش نیاز به وجود کارمندان زیاد

دامنه وسیع و عدم محدودیت مکانی و جغرافیایی

به سرعت وصل این بازار می شوید

توانایی مدیریت تجارت آنلاین در کنار حضور در مشاغل مختلف دیگر

ب) معایب:

عدم تست کالا قبل از خرید

رقابت بوجود می آید

بازار اشباع می شود

عدم تعامل چهره به چهره

2) اخبار و اطلاع رسانی:

الف) مزایا:

سریع منتقل شدن حوادث سرتاسر دنیا در کسری از ثانیه به اقصی نقاط کره زمین

ب) معایب:

خبرهای دروع و راست زیاد می شود

تحلیل های درست و نادرست و شبه انگیز نیز از حوادث به وقوع پیوسته نیز افزایش می یابد.

3) تفریح و سرگرمی:

الف) مزایا:

انواع بازی ها و خلاقیت های متنوع در اینترنت موجود است

ب) معایب:

وقت گذراندن بییش از حد دز این فضا

آسیب رساندن به جسم و روح و روان به خاطر درگیر بودن بیش از حد

محتوای نامناسب فرهنگی در بعضی از بازی های اینترنتی

4) ارتباطات و تعاملات روزمره:

الف) مزایا:

باخبر شدن سریع درباره حوادث پیش آمده برای آشنایان و دوستان

کم هزینه شدن این ارتباطات و تعاملات

ب) معایب:

گاهی باعث سرک کشیدن در اطلاعات خیلی خصوصی اطرافیان می شود

باعث می شود افراد ناسالم (از منظر روحی و روانی) جامعه به قصد آزار و اذیت، مزاحم مردمی شوند که اصلا آن ها را نمی شناسند و این افراد از لحاظ و روحی و روانی، پریشان خاطر شوند.

5) آموزش و مسائل علمی:

الف) مزایا:

دسترسی خیلی راحت تر به انواع آموزش ها و گستردگی آموزش ها

ب) معایب:

برخی از آموزش ها دارای کیفیت قابل قبولی نیستند

افزایش خیلی از آموزش های بی جا که به صلاح جامعه نیست