در این نوشته با جواب بحث کلاسی صفحه 55 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب بحث کلاسی صفحه 55 تفکر و سبک زندگی هفتم

1- آیا با این سوادها آشنایی دارید؟ در مورد آن در کلاس درس گفت وگو کنید.

الف) سواد رسانه ای:

سواد رسانه ای نوعی روش عملی و مهارت بسیار ویژه است که در عصر حاضر یکی از مهمترین آموزش‌ها در جهان تلقی می‌شود. سواد رسانه ای به فرد این توانایی را می‌دهد که تحلیل مناسبی از مطالب منتشر شده در انواع شبکه‌های رسانه ای را داشته باشد.

ب) سواد اطلاعاتی:

سواد اطلاعاتی مجموعه مهارت‌هایی است که فرد را قادر می‌سازد نیاز اطلاعاتی خود را تشخیص دهد، با شناسایی منابع اطلاعاتی موجود به تدوین روش جستجو در این منابع پرداخته و پس از انجام جستجو اطلاعات به دست آمده را ارزیابی کرده و به منظور تولید اطلاعات جدید پیوند لازم بین اطلاعات جدید را با دانش قبلی خود برقرار سازد.

پ) سواد خبری:

باور پذیر بودن اخبار دریافتی از رسانه های اجتماعی همچنین تولید و نشر مطالب و دیدگاه های غیر رسمی، غیر معتبر و جعلی همراه با امکان بازنشر آسان و بدون محدودیت، آموختن سوادی نوین با نام سواد خبری را واجب کرده است.

ت) سواد بصری:

سواد بصری یعنی:

1) توانایی فهمیدن و یا به وجود آوردن تصاویر

2) آموختن الفبا و دستور زبان ساده و ابتدایی برای دریافت و ارسال بهتر پیام‌های تصویری.

3) آشنا شدن با مفاهیمی مشترک و همه‌فهم برای مطالعۀ تصاویر .

4) شناختن عناصر جزئی بصری مانند نقطه، خط، شکل، رنگ، زمینه، ترکیب‌بندی، تکنیک، و …

5) توانایی تحلیل یک پیام تصویری با تجزیۀ آن به عناصر اولیه‌ و ارتباط بین آن‌ها.

6) استفاده از عناصر و تکنیک‌های بصری برای بهتر رساندن مفهوم و محتوا و مقصود.

2- چه سوادهای نوین دیگری می شناسید که برای بهبود زندگی در این روزگار به آنها نیاز است؟

12 نوع سواد داریم که در ذیل به آن ها می پردازیم:

1) سواد عاطفی:

توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده و دوستان.

2) سواد ارتباطی:

توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران و دانستن آداب اجتماعی.

3) سواد مالی:

توانایی مدیریت مالی خانواده، دانستن روش های پس انداز و توازن دخل و خرج.

4) سواد رسانه ای:

این که فرد بداند کدام رسانه معتبر و کدام نامعتبر است.

5) سواد تربیتی:

توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته.

6) سواد رایانه ای:

دانستن مهارت های راهبری رایانه.

7) سواد سلامتی:

دانستن اطلاعات مهم درباره تغذیه سالم و کنترل بیماری ها.

8) سواد نژادی و قومی:

شناخت نژادها و قومیت ها بر اساس احترام و تبعیض نگذاشتن.

9) سواد بوم شناختی:

دانستن راه های حفاظت از محیط زیست.

10) سواد تحلیلی:

توانایی شناخت، ارزیابی و تحلیل نظریه های مختلف و ایجاد استدلال های منطقی بدون تعصب و پیش فرض.

11) سواد انرژی:

توانایی مدیریت مصرف انرژی.

12) سواد علمی:

علاوه بر سواد دانشگاهی، توانایی بحث یا حل و فصل مسائل با راهکارهای علمی و عقلانی مناسب. از آن جا که با سواد بودن به یادگیری این مهارت ها وابسته شد، قاعدتا سیستم آموزشی کشورها هم باید متناسب با این مهارت ها تغییر رویه می داد که متاسفانه فعلا سیستم آموزشی کشور ما، هنوز هیچ تغییری در زمینه آموزش مهارت های فوق نکرده است.