جواب بررسی صفحه 20 فلسفه یازدهم


haladars شهریور 24, 1401 دقیقه مطالعه
جواب بررسی صفحه 20 فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب بررسی صفحه 20 فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی صفحه 20 فلسفه یازدهم

1) چرا ماهیگیر از پیشنهاد تاجر استقبال نکرد؟

1) ماهیگیر در محدوده ده خود فکر می کند، اما نگاه تاجر جهانی است.

2) چه تفاوتی میان دیدگاه تاجر و ماهیگیر به زندگی وجود دارد؟

2) زندگی برای ماهیگیر خیلی ساده و ابتدایی است، اما تاجر نگاه پیشرفته ای به زندگی دارد.

3) آیا در پشت این دو نگاه، بنیان های متفاوت فکری نیز وجود دارد؟

3) زندگی، بر اساس پیشنهاد تاجر یک دور باطل و رسیدن به نقطه اول است.

برای تاجر، بُعد مادی زندگی و پیشرفت اقتصادی مهم است.

برای ماهیگیر، زندگی به معنای بودن در کنار دیگران و مهربانی با آن ها است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه