جواب بررسی صفحه ۵۴ فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب بررسی صفحه ۵۴ فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی صفحه ۵۴ فلسفه یازدهم

آیا در علومی که از راه استدلال عقلی محض به دست می آیند، امکان خطا و اشتباه وجود دارد؟ با توجه به آنچه در منطق، دربارۀ استدلال آموخته اید، در این باره توضیح دهید.

بله زیرا اشتباه فقط در بدیهیات اتفاق نمی افتد اما:

۱) دراستدلال های تجربی به دلیل وجود خطا در حس، امکان اشتباه هست.

۲) در استدلال های عقلی محض:

۱) از ناحیه صورت:

مثال:

در باز است

باز پرنده است

 نتیجه:در پرنده است⬅️ خطا «حد وسط ندارد»

جیوه فلز است

هر فلزی چکش خوار است

نتیجه: جیوه چکش خوار است⬅️ خطا ماده در مقدمه دوم اشتباه است

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه