جواب بررسی کنید صفحه ۷۴ مطالعات سوم

در این نوشته با جواب بررسی کنید صفحه ۷۴ مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب بررسی کنید صفحه ۷۴ مطالعات سوم

امروز به همراه معلم و هم کلاسی ها، از قسمت های مختلف مدرسه تان بازدید کنید. از کارکنان هر قسمت بخواهید برای شما درباره ی کار خودشان توضیح بدهند.

اکنون بگویید:

– در مدرسه ی شما چه مکان هایی وجود دارد؟ نام ببرید.

– کلاس، دفتر مدیر، حیاط، آزمایشگاه، سرویس بهداشتی

– چه کسانی در مدرسه ی شما کار می کنند؟ نام ببرید.

معلم، مدیر، معاون، دفتردار، مربی پرورشی، مربی بهداشت، خدمتکار

– هریک از آنها چه کارهایی انجام می دهند؟

– معلم: به دانش آموزان درس می دهد و آن ها را تربیت می کند.

مدیر: با همکاری کارکنان مدرسه، برنامه های مدرسه را تنظیم می کند.

ناظم: با همکاری دانش آموزان ومدیر، کمک می کند تا کار های مدرسه بهتر انجام شود.

دفتر دار: ثبت نام دانش آموزان.

مربی پرورشی: اجرای فعالیت های فرهنگی مدرسه.

مربی بهداشت: رسیدگی به وضعیت تغذیه و بهداشت مدرسه.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه