جواب تبیین کنید صفحه ۱۰۳ جامعه شناسی دهم

در این نوشته با جواب تبیین کنید صفحه ۱۰۳ جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب تبیین کنید صفحه ۱۰۳ جامعه شناسی دهم

غرب زدگی جوامع غیرغربی مهم ترین مانع تعامل آنها با جهان غرب است. به نظر شما این جوامع برای دست یابی به تعامل با جهان غرب باید چه مسیری را بپیمایند؟

آگاهی، اعمال انسان را به کنش تبدیل می کند و ناآگاهی، کارهای انسان را در حد رفتارهایی در بعد حیوانی نگه می دارد که فقط به محرک های محیطی واکنش نشان می دهند. جوامع غیر عربی، باید از فرهنگ و گذشته و از توانایی های خود به طور کامل آگاهی داشته باشند، هر چه سطح آگاهی افراد یک جامعه از خود و داشته هایشان بیشتر باشد، تعامل سالمتری با غرب خواهند داشت و کمتر دچار غرب زدگی و خودباختگی می شوند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه