جواب تحلیل کنید صفحه ۱۴۹ اقتصاد دهم

در این نوشته با جواب تحلیل کنید صفحه ۱۴۹ اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب تحلیل کنید صفحه ۱۴۹ اقتصاد دهم

با داشتن معیارهایی برای خرید هوشمندانه، چگونه می توانید برنامه خرید خود را با برنامه مخارج خود، انطباق دهید؟

برای خرید هوشمندانه باید مراحلی را طی کرده و در نظر بگیریم:

۱- مشکل و مسئله را دقیق مشخص کنیم.

۲- مشخص کنیم به چه میزان قرار است هزینه کنیم.

۳- مشخص کنیم چه هزینه هایی در سطح پولی که می خواهیم هزینه کنیم، وجود دارد.

۴- ویژگی هایی از کالا که برایمان مهم است، مشخص کنیم.

۵- با استفاده از جدولی که در خرید مقایسه ای تدوین می شود، گزینه ها را مشخص کنیم.

۶- انتخاب کنیم و بخریم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه