جواب تحلیل کنید صفحه 22 جامعه شناسی یازدهم


haladars شهریور 27, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تحلیل کنید صفحه 22 جامعه شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب تحلیل کنید صفحه 22 جامعه شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تحلیل کنید صفحه 22 جامعه شناسی یازدهم

به نظر شما فرهنگ سلطه به دنبال چه نوع تأثیرات فرهنگی بر جوامع مغلوب است؟ چرا؟

تضعیف مقاومت فرهنگی، ایجاد تزلزل و تحول فرهنگی در قوم مغلوب، تحقیر فرهنگی قوم مغلوب، هویت زدایی فرهنگی قوم مغلوب، وابستگی فرهنگی قوم مغلوب، با رسوخ در لایه های بنیادین فرهنگ (ارزش ها و باورها و عقاید) جامعه مغلوب را تسلیم خود می کند. در این راه از ابزارهای فرهنگی (رسانه، دین، مد و …) استفاده می کند.

چرا در صورتی که فرهنگ سلطه بخواهد به اهداف و آرمان های خود در جامعه مغلوب دست یابد، لازم است تا فرهنگ جامعه مغلوب را دستخوش تغییرات جدی کند. خطرناک ترین نوع سلطه، سلطه فرهنگی است.


اگر فرهنگ سلطه بتواند آنان را دچار از خود باختگی فرهنگی کند، خیلی راحت تر می تواند به اهداف سیاسی و نظامی و اقتصادی خود در جامعه مغلوب دست یابد.

جواب کوتاه:به‌دنبال تأثیراتی است که جوامع مغلوب را شیفته و مرعوب خود کند؛ زیرا از این طریق می‌تواند سیاست و اقتصاد آن جوامع را به خود وابسته کند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه