جواب تحلیل کنید صفحه 33 اقتصاد دهم


haladars شهریور 20, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تحلیل کنید صفحه 33 اقتصاد دهم

در این نوشته با جواب تحلیل کنید صفحه 33 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب تحلیل کنید صفحه 33 اقتصاد دهم

* هزینه فرصت چیست و چرا معمولاً از دید ما پنهان است و آن را به حساب نمی‌آوریم؟

* منابع و امکانات قابلیت مصارف متعدد دارند و همزمان از تمام قابلیت ها نمی توان استفاده کرد به ناچار یکی از قابلیت ها را انتخاب می کنیم. به منافع از دست رفته قابلیت صرف نظر شده هزینه فرصت می گویند پنهان بودن هزینه فرصت به خاطر قضاوت های زودگذر آنی و از روی هوس بودن تصمیمات است.

* به حساب آوردن هزینه فرصت چه تأثیری در انتخاب ما خواهد گذاشت؟

* به دلیل وجود کمیابی در امکانات و داشته ها همیشه باید بین گزینه های انتخاب، ( بده بستان) کرد بده بستان یعنی چیزی را رها می کنید تا چیز دیگری به دست آورید . پس با این انتخاب ها چیزی انتخاب می شود که منفعت بیشتری را نصیب ما نمی کند منفعت کمتری را از دست می دهیم.

* چگونه می‌توانیم بین منافع و هزینه‌های خود، مقایسه درستی انجام دهیم؟

*  باید تمام منافع را با تمام هزینه ها مقایسه کنید و در نهایت به این نتیجه برسید که در گزینه ای که شما انتخاب کرده اید منافع بیشتر از هزینه ها است مقایسه منافع و هزینه ها بخشی از تصمیم گیری منطقی است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه