در این نوشته با جواب تدبر در قرآن صفحه 32 دین و زندگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب تدبر در قرآن صفحه 32 دین و زندگی دوازدهم

با تدبر در آیه زیر به سؤالات پاسخ دهید.

اِنَّ اللهَ رَبّی وَ رَبُّکُم                همانا خداوند پروردگار من و پروردگار شماست

فَاعبُدوهُ                               پس او را بندگی کنید

هذا صِراطً مُستَقیمً               [که[ این راه راست ]و درست[ است.

1- نتیجه اعتقاد به توحید در ربوبیت چیست؟

کسی که فقط خداوند را به عنوان پروردگار (رب) هستی قبول دارد، تنها او را عبادت و پرستش می کند و از پرستش غیر او خودداری می کند.

(توجه شود که حرف فاء در کلمه فاعبدوه، فاء نتیجه است. لذا اعبدوا نتیجه ان الله ربی و ربکم هست. یعنی کسی که خدا را به عنوان رب قبول دارد پس باید او را عبادت کند. یعنی نتیجه این اعتقاد، پرستش خداست. جوادی آملی در این باره می فرماید:  اگر جز خدا ربی در عالم نیست، جز او معبودی نیز وجود ندارد ؛ زیرا اگر منشأ عبادت، هراس از ضرر و ترک تدبیر و انعام، یا طمع و شوق دریافت عطا باشد، تنها نسبت به پرورنده و مبدأ تدبیر رواست، چنان چه اگر منشأ آن، شوق دیدار معبود باشد، باز هم درباره منعم و مبدأ کمال صادق است.)

2- راه درست زندگی کدام است؟

راه درست زندگی یا همان صراط مستقیم، عبادت و بندگی خدا است.