در این نوشته با جواب تدبر در قرآن صفحه 40 دین و زندگی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تدبر در قرآن صفحه 40 دین و زندگی یازدهم

خداوند در قرآن می فرماید:

اَفَلا یَتَدَبَّرون القُرآنَ وَ لَو کانَ مِن عِندِ غَیرِ اللهِ لَوَجَدوا فیهِ اختِلافاً کَثیراً.

با توجه به این آیه بیان کنید چرا خداوند بر این نکته تأکید دارد که اگر قرآن از جانب غیر خدا بود، قطعاً ناسازگاری و اختلافات زیادی در آن یافت می شد؟

زیرا حتی یک فرد از افراد بشری در وجود خودش و در گفتار و کارهایش از اختلاف مصون نیست، چه برسد به مجموعه ای از افراد بشر، که اگر از جانب انسان آورده می شد اختلافات فراوانی در آن مشاهده می شد.