جواب تشخیص صفحه ۶۶ فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب تشخیص صفحه ۶۶ فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تشخیص صفحه ۶۶ فلسفه یازدهم

گزاره های زیر را بخوانید و ابتدا مشخص کنید کدام گزاره ها معنای مشترک دارند. سپس تعیین کنید کدام گزاره دیدگاه نسبی گرایی در معرفت را بیان می کند.

۱) به طور کلی شناخت هر کس برای خودش و نسبت به خودش اعتبار دارد و لزوما برای فردی دیگر معتبر نیست.

۲) در برخی موارد شناخت انسان ها نسبی است و شناخت هر کس برای خودش معتبر است، اما در برخی موارد، انسان ها می توانند به شناخت یکسان دست پیدا کنند.

۳) به طور کلی این امکان برای انسان ها وجود دارد که به شناخت های یکسانی برسند، گر چه ممکن است در برخی موارد شناخت یکسانی نداشته باشند.

۴) شناخت انسان ها در بسیاری از موارد نسبی است، اما این سخن به معنای نسبی بودن همۀ معرفت ها نیست.

۵) انسان ها امکان این را ندارند که بتوانند دربارۀ یک چیز به معرفتی یکسان دست پیدا کنند؛ دیدگاه انسان ها دربارۀ پدیده ها، حتما متفاوت است.

گزاره های ۱ و ۲ و ۴ معنای مشترک دارند. گزاره ۱ دیدگاه نسبی گرایی در معرفت را بیان می کند. طبق این نظر، هر فرد متناسب با ویژگی های خود درباره امور به شناختی می رسد که با شناخت فرد دیگر متفاوت است. بنابراین شناخت هر کس برای خودش و نسبت به خودش اعتبار دارد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه