جواب تصویر نویسی صفحه ۹۶ نگارش نهم

در این نوشته با جواب تصویر نویسی صفحه ۹۶ نگارش نهم همراه شما هستیم.

جواب تصویر نویسی صفحه ۹۶ نگارش نهم

درختی را با ویژگی های زیر، تصوّر کنید و متنی درباره آن بنویسید.

پا در هواست

ریشه هایش در ابر فرو رفته است.

شاخه هایش روی زمین گسترده شده است .

اگر می شد ریشه ی درخت به جای اینکه در زمین سخت فرو رود، در میان ابر های لطیف و نمناک باشد، دیگر لازم نبود درخت بیچاره ریشه هایش را میان خاک در جستوجوی قطرات آب به این سو و آن سو بکشاند.

و اگر تنه ی طولانی آن امتداد می یافت ، شاخه های سبز و جوانش بر روی زمین کشیده می شد. اصلاً اگر این درخت به جای سیب و گلابی و هلو و … بستنی داشت، چه خوب می شد. آن وقت، وقتی در تابستان هوا بسیار گرم می شد، از درخت بستنی می چیدیم. وقتی ریشه های درخت در ابر فرو رفته باشد، خوبی اش این است که به آبیاری درخت نیازی نیست و زحمت کشاورز هم کم می شود و همه ی دختان سرسبز و تازه می مانند. شاید هم در تمام طول سال درخت سرسبز می ماند و پاییز را تجربه نمی کرد و دیگر زمستان نیز مفهومی نداشت.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها