جواب تطبیق صفحه ۸۸ فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب تطبیق صفحه ۸۸ فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تطبیق صفحه ۸۸ فلسفه یازدهم

دیدگاه اخلاقی افلاطون و ارسطو را بر نظر آنان دربارۀ انسان تطبیق دهید و توضیح بدهید که آیا میان نظر آنان دربارۀ انسان و اخلاق ارتباط و هماهنگی وجود دارد یا ندارد؟

ارسطو نظری نزدیک به استاد خود دارد و معتقد است اگر عقل بر قوای دیگر حاکم شود، به اعتدال در میان قوا می‌رسد که همین اعتدال، عامل سعادت و نیک بختی است ؛  ارسطو نیز معتقد است «عقل» این حد اعتدال را درک می کند.

به نظر ارسطو «هر مفهومی حد وسطی» دارد که توسط عقل تشخیص داده می شود.

تفاوت نظر ارسطو با افلاطون این است که ارسطو  معتقد است برای هر مفهوم اخلاقی حد افراط و تفریط است که عقل با رشد خود و رسیدن به درجات مناسبی از معرفت می تواند در حد اعتدال قرار گرفته و مانع افراط و تفریط سایر قوا نیز بشود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه