جواب تمرین صفحه 20 فیزیک دهم


haladars مرداد 13, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه 20 فیزیک دهم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 20 فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 20 فیزیک دهم

الف) مرتبه بزرگی حجم بخار بنزینی را که در هر شبانه روز وارد هوای شهر تهران می‌شود، بر حسب لیتر تخمین بزنید.
ب) تحقیق کنید در کشورهای دوستدار محیط زیست، چه تدابیری می‌اندیشند تا این بخار، که برای محیط زیست و همچنین سلامتی انسان‌ها بسیار مضر است، وارد هوا نشود.


یکی از اهداف این تمرین توجه به یک مسئلهٔ زیست محیطی شهری است که به سادگی از کنار آن گذشته و معمولاً توجهی هم به آن نمی‌شود. در ایران نیز با اجزای طرح ملی کهاب (برای بازیافت 300 هزار لیتر بنزین در شبانه روز) توسط شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، کوشش می‌شود تا با اقداماتی از جمله نصب تجهیزاتی در جایگاه‌های سوخت رسان، حجم بخار بنزین وارد شده به هوای شهری را کاهش دهند.


راهنمایی: برای به دست آوردن مرتبه بزرگی این تخمین، ابتدا باید راه هایی را مورد توجه قرار دهید که سبب تولید بخار بنزین و ورود آن به هوا می شود. یکی از راه‌های تولید بخار بنزین و ورود آن به هوا به صورت زیر است:


وقتی بنزین خودرویی به تدریج مصرف می‌شود بالای بنزین درون باک، بخار بنزین تشکیل می‌شود. وقتی خودرو برای سوخت گیری دوباره به جایگاه پمپ بنزین می‌رود، با ورود بنزین به باک، بخار بنزین از آن خارج و به هوای بیرون رانده می‌شود.
همان طور که در قسمت راهنمایی تمرین نیز اشاره شده است برای حل این مسئله باید توجه کنیم که به چه روش‌هایی بخار بنزین می‌تواند وارد هوا شود. افزون بر مقدار کمی بنزین که هنگام سوخت گیری هدر می‌رود، دست کم به سه روش بخار بنزین به طور مستقیم وارد هوا می‌شود. از آنجا که میانگین مصرف روزانهٔ بنزین در تهران 20 میلیون لیتر است لذا داریم:

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه