جواب تمرین صفحه ۴۳ ریاضی دوم

جواب تمرین صفحه ۴۳ ریاضی دوم

آذر 2, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 43 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 43 ریاضی دوم

1- نقطه‌ها را با خط کش به هم وصل کنید و شکلی را که توضیح داده شده است، رسم کنید.

– 4 ضلع و 4 گوشه دارد.
2 ضلع آن مساوی است.

image 462

– 4 ضلع و 4 گوشه دارد.
 4 ضلع آن مساوی است.

image 461

– 6 گوشه دارد.

image 463

– 3 ضلع دارد.

image 464

2- با توجّه به شکل، نمودار را کامل کنید.

جواب تمرین صفحه 43 ریاضی دوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه