در این نوشته با جواب تمرین صفحه 89 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 89 ریاضی هفتم

1- کدام درست و کدام نادرست‌اند؟ علت نادرستی را توضیح دهید.

image 538

2- الف) حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

جواب تمرین صفحه 89 ریاضی هفتم

ب) با توجه به تمرین‌های بالا عددهای زیر را به صورت گسترده و سپس به صورت توانی نمایش دهید.

image 540

3- به جای n عددهای 1 تا 5 را قرار دهید و دو عبارت n 4و 4n را با هم مقایسه کنید. برای محاسبات از ماشین حساب استفاده کنید.

image 541

4- در بعضی از ماشین حساب‌ها کلید توان به صورت زیر استفاده می‌شود. عددهای توان‌دار را محاسبه می‌کنند. برای مثال 23 به صورت زیر محاسبه می‌شود. حالا شما عددهای مختلف را در ماشین حساب وارد و حاصل آنها را ملاحظه کنید. چه راه دیگری برای پیدا کردن جواب 23 وجود دارد؟

image 542

5- حاصل عبارت‌ها را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.

image 543

برچسب شده در: