در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 104 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 104 علوم نهم

درباره انواع چرخ دنده ها و کارکرد آنها اطلاعاتی را به همراه تصویر جمع آوری کنید و آن را به کلاس گزارش دهید.

چرخ دنده های کشتی بخار، خودرو، هواپیما

به عنوان مثال پیچ گوشتی الکتریکی چرخ دنده کاهنده دور بسیار بزرگی دارد زیرا که نیاز به گشتاور پیچشی زیادی برای پیچاندن پیچ دارد ولی گشتاور تولیدی موتور در سرعت بالا مقدار کمی است . با دنده کاهنده دور ، سرعت خروجی کاهش یافته اما گشتاور افزایش می یابد . کار دیگر چرخ دنده ها تعیین جهت چرخش است .

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 104 علوم نهم
جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 104 علوم نهم

نکته: انواع چرخ دنده ها: 1- ساده: دندانه های مستقیم با محور موازی (در ساعت کوکی)

2- مارپیچ: دندانه های مورب و با چرخ دنده با حالت زاویه دار قرار دارند (در خودروسازی)

3- مخروطی (در جعبه دنده کاربرد  دارد)

4- حلزونی و پیچ حلزونی (در خودرو های سنگین کاربرد دارند) 

5- داخلی (سیاره ای):  در چرخ دنده های مرکب کاربرد دارد.

برچسب شده در: