در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 123 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 123 علوم هفتم

الف) در مورد تعداد انواع یاخته های خونی تحقیق، و گزارش خود را به کلاس ارائه کنید.

یاخته‌های خونی معمولاً در سه دسته طبقه‌بندی می‌شوند: گلبول‌های قرمز – اریتروسیت‌ها، گلبول‌های سفید – لوکوسیت‌ها و پلاکت‌ها – ترومبوسیت‌ها.

گلبول قرمز یا اریتروسیت، سلول‌های بدون هسته و بدون قرصهای خونی هستند که اکسیژن را به بافت‌های بدن منتقل می‌کنند.

گلبول سفید یا لوکوسیت، سلول‌های دارای هسته هستند که در مقابل عفونت و بیماری به دفاع از بدن کمک می‌کنند.

پلاکت یا ترومبوسیت، سلول‌های کوچک خونی هستند که در فرآیند لخته شدن خون نقش دارند.

ب) در گزارش های آزمایش خون دو اصطلاح WBC و RBC دیده می شود.

درباره آنها تحقیق، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

WBC (WHITE BLOOD CELL)

این سه حرف مخفف «سلول‌های سفیدخون» و نشان‌دهنده گلبول‌های سفید است. اندازه‌گیری مقدار

گلبول‌های سفید خون یکی از روش‌های اصلی تعیین وجود عفونت در بدن است چون این سلول‌ها که

جزو سیستم دفاعی بدن هستند در شرایط بیماری‌های عفونی و غیرعفونی واکنش‌های مختلفی از خود نشان می‌دهند.

شمارش  WBCها دو جزء دارد. یکی مقدار کلی گلبول‌های سفید در یک میلی‌لیتر خون و جزء دیگر

شمارش جزء به جزء این سلول‌ها چون گلبول‌ سفید خود متشکل از پنج نوع مختلف است که کم و زیاد

شدن هر کدام از این انواع معنی خاص خود را دارد. کلمه «diff» که در جلوی CBC به معنی

آزمایش خون نوشته می‌شود درخواست برای شمارش همین انواع مختلف گلبول‌سفید است. مقادیر

طبیعی: در بزرگسالان و بچه‌های بالاتر از 2 سال مقدار گلبول‌سفید بین 5 تا 10 هزار در هر میلی‌لیتر

خون طبیعی است.

محدوده خطر: WBC کمتر از 2500 و بیشتر از 30000 هر کدام نشان‌دهنده بیماری‌هایی هستند که می‌توانند گاهی خطرناک باشند.

RBC (RED BLOOD CELL)

RBC مخفف کلمه سلول‌ قرمز خون است. این سلول‌های قرمز یا همان گلبول‌های قرمز، در واقع

اصلی‌ترین قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود این رنگ قرمز به دلیل وجود ماده‌ای به نام

هموگلوبین است که کمک می‌کند گلبول‌ قرمز، اصلی‌ترین وظیفه خود یعنی حمل و نقل اکسیژن و

دی‌اکسیدکربن را انجام دهد. به طور خلاصه می‌شود گفت گلبول‌های قرمز وسیله حمل و نقل اکسیژن از

ریه به بقیه سلول‌های بدن هستند.مقادیر طبیعی: بین 7/4 تا 1/6 میلیون در هر میکرولیتر خون. این

عدد برای خانم‌ها مقداری کمتر و در کودکان مقداری بیشتر است.

برچسب شده در: