جواب جمع بندی درس صفحه ۱۳۲ روان شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب جمع بندی درس صفحه ۱۳۲ روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب جمع بندی درس صفحه ۱۳۲ روان شناسی یازدهم

با توجه به مطالب این درس یکی از مهمترین مشکلات زندگی خود را که به صورت یک مسئله برای شما درآمده در نظر بگیرید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

مشکل : اضطراب داشتن در امتحانات

۱) آن مشکل به چه دلیل مسئله شده است.

* اعتماد به نفس کم من

* نداشتن مطالعه کافی قبل از امتحان

* نداشتن خواب کافی در شب قبل از امتحان

۲) برای حل آن مسئله کدام یک از روش ها را مطلوبتر می دانید.

روش تحلیل حل مسئله. زیرا در این روش، موقعیت های استرس را شناخته و تحلیل می شوند و از آخرین روش ها و یافته های علمی برای حل این مسئله استفاده می کنیم. به همین دلیل این روش حل مسئله را تضمین می کند.

۳) دلایل عدم موفقیت خودتان در حل آن مسئله را تاکنون بررسی کنید.

* تحلیل نکردن موقعیت مسئله ساز و شناسایی نکردن عوامل موثر در آن

* انتخاب نکردن روش های مناسب برای حل آن

* تصمیم گیری فردی و استفاده نکردن از خرد جمعی در حل مسئله

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه